Định vị xe máy bằng điện thoại

22 Tháng Mười, 2018

Định vị xe máy tại Đà Nẵng

Lắp định vị xe máy Viettel tại Đà Nẵng: Hiện nay khách hàng có nhu cầu lắp định vị xe máy tại Đà Nẵng rất lớn. […]
22 Tháng Mười, 2018
máy định vị xe máy viettel

Máy định vị xe máy Viettel

Nhu cầu lắp đặt máy định vị xe máy là rất lớn: Năm 2017 cả nước có hơn 45 tiệu chiếc xe máy đang hoạt động. […]
24 Tháng Mười, 2018
Hiện tại, tổng cộng 31 vệ tinh GPS quay quanh trái đất hai lần một ngày.

Lịch sử hình thành hệ thống định vị GPS

Hệ thống định vị GPS bắt đầu từ vệ tinh Sputnik của Liên Xô. Những gì dường như một thất bại lớn trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, […]
Call Now Button