Hướng dẫn sử dụng dịch vụ định vị, chống trộm xe máy Viettel qua web

28 Tháng Chín, 2018

Đăng nhập tài khoản Smartmotor trên Website

Đăng nhập với tài khoản khách hàng Khách hàng sử dụng tài khoản được Viettel cấp để sử dụng các chức năng được cung cấp, truy […]
28 Tháng Chín, 2018

Xem lại hành trình Smartmotor qua Website:

Chức năng xem lại hành trình Vào menu chức năng Hành trình. Hệ thống chuyển tới màn hình xem lại hành trình gồm 3 vùng chính: […]
28 Tháng Chín, 2018

Lấy lại mật khẩu Smartmotor

Quên mật khẩu Smartmotor và cách lấy lại: Từ màn hình đăng nhập, click vào link Liên hệ lấy lại mật khẩu: Chương trình hiển thị […]
28 Tháng Chín, 2018

Đổi mật khẩu Smartmotor

Đổi mật khẩu Smartmotor Từ màn hình bất kì nào, người dùng click  bên cạnh tên tài khoản, sau đó click vào Đổi mật khẩu: Chương […]
Call Now Button