Các Gói Cước 3G – 4G:

new

UMAX300

Tốc độ cao không giới hạn


Giá 300.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
UMAX300(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

XL90

9GB Tốc độ cao


Giá 90.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
XL90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123

new

MIMAX90

5GB Tốc độ cao


Giá 90.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
MIMAX90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

XL50

5GB Tốc độ cao


Giá 50.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
XL50(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123

new

ECOD50

3GB Tốc độ cao


Giá 50.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
ECOD50(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

MIMAX450

30 GB Tốc độ cao


Giá 450.000đ


Chu kỳ 180 ngày


Đăng Ký
MIMAX450(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

MIMAX200

15GB Tốc độ cao


Giá 200.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
MIMAX200(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

MIMAX125

8GB Tốc độ cao


Giá 125.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
MIMAX125(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123

Các Gói Cước 3G – 4G Sim D-Com:

new

D90

10GB Tốc độ cao


Giá 90.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
D90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D70

7GB Tốc độ cao


Giá 70.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
D70(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D50

3.5GB Tốc độ cao


Giá 50.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
D50(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D120

12GB Tốc độ cao


Giá 120.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
D120(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D200

20GB Tốc độ cao


Giá 200.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
D200(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D300

45 GB Tốc độ cao


Giá 300.000đ


Chu kỳ 180 ngày


Đăng Ký
D300(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D500

48GB Tốc độ cao


Giá 500.000đ


Chu kỳ 360 ngày


Đăng Ký
D500(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

D900

84GB Tốc độ cao


Giá 900.000đ


Chu kỳ 360 ngày


Đăng Ký
D900(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123

Các Gói Cước Combo

new

F90

Miễn phí 250SMS, cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. 15 phút ngoại mạng.


5GB Tốc độ cao


Giá 90.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
F90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

Hi90

Miễn phí 30 SMS, 100 phút nội mạng. 100 phút ngoại mạng


7GB Tốc độ cao


Giá 90.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
Hi90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

V90(Hạn chế Sim)

Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút. 50 phút ngoại mạng.60GB Tốc độ cao


Giá 90.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
V90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

3F90

Miễn phí 750 SMS, cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút. 45 phút ngoại mạng


15GB Tốc độ cao


Giá 270.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
3F90(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

T50K

Miễn phí 200 phút, 100SMS nội mạng


0GB Tốc độ cao


Giá 50.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
TK50K(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

T70K

Miễn phí 500 phút, 150SMS nội mạng


0 GB Tốc độ cao


Giá 70.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
T70K(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123

new

B100K

Miễn phí 500 phút nội mạng


600MB Tốc độ cao


Giá 100.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
B100K(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
new

B150K

Miễn phí 500 phút, 150 SMS nội mạng


1,5GB Tốc độ cao


Giá 150.000đ


Chu kỳ 30 ngày


Đăng Ký
B150K(dấu cách) 978161378
Gửi đến số: 9123
Call Now Button